HamroClass Preloader

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖNÜLLÜLERE MESAJI

Değerli Mahalle Afet Gönüllüsü adayı;
Mahalle Afet Gönüllüleri Uygulamasına hoş geldiniz. Sizler şu andan itibaren hızla büyüyen ve yaygınlaşan bir gönüllü girişiminin parçası olarak, oldukça yoğun, ancak yoğun olduğu kadar da hayati önem taşıyan yararlı bir çalışmanın içine giriyorsunuz. Öncelikle sizleri gösterdiğiniz bu duyarlılık ve özveri için kutluyoruz.
1999 yılı Ağustos ayına kadar Türkiye çok büyük afetler yaşadı. Ancak 1999 yılındaki depremler olağanüstü büyüklükleri, yaygınlıkları ve yol açtıkları kayıplar nedeniyle ülkemizde geçmişteki afetlerle kıyaslanmayacak şekilde, resmi ve sivil, afetlere karşı büyük bir hazırlık hamlesinin başlamasına ve toplumsal sorumluluğun güçlenmesine yol açtı.

1999 yılında neleri fark ettik?
Öncelikle doğal afetlerin yaşantımızın bir parçası olduğunu, engellenemeyeceğini fark ettik. Buna karşılık gene aynı acı tecrübe ile, afet tehlikesinin her zaman var olmasına karşın, bilinçli ve hazırlıklı olduğumuz takdirde afet risklerinin ve afetlerin yol açabileceği kayıpların en aza indirilebileceğini fark ettik. Diğer yandan 1999 depremleri gibi çok yıkıcı ve yaygın afetlerin, devletin afete müdahale olanaklarını zorladığını, kurtarma ekiplerinin ve yardımların afet bölgesinin tümüne kısa sürede ulaşmasının mümkün olmadığını gördük.
Öte yandan, sizler gibi, gönüllülerin iyi koordine ve organize olduğu takdirde, afete müdahalede önemli bir güç haline geldiğini ve afete maruz kalmış bölgelerde acil ihtiyaçların karşılanmasında çok büyük katkıda bulunduğunu tecrübelerimizle yaşadık.
Mahalle Afet Gönüllüleri Uygulaması gönüllülük esasına dayanır. Gönüllülük özveri ister, vicdani sorumluluk ister, takım çalışması ister. Hele konu afetler olunca bu nitelikler çok daha büyük önem taşır. Bu nedenle, tüm eğitim süresince ve daha sonraki çalışmalarımızda ciddiyet, disiplin, sorumluluk duygusu, takım çalışması ve katılımcılık büyük hassasiyetle üzerinde durulacak konular olacaktır. Hiç bir menfaat ve ayrım gözetmeksizin, hiçbir zorlama olmadan, çevresindeki insanlara yardım elini uzatabilmek için var gücüyle çalışan sizler gibi gönüllüler, yakın bir zamanda Türkiye’nin afet yönetim sisteminin kalıcı ve vazgeçilmez bir parçası haline gelecektir.
Mahalle Afet Gönüllüleri’nin bir üyesi olmak üzere attığınız bu ilk adımdan dolayı sizi içtenlikle kutlar, eğitimlerinizi başarı ile tamamlayarak 6000’i aşkın eğitimli, bilinçli ve donanımlı gönüllünün oluşturduğu MAG ailesine katılmanızı dileriz.
Mahalle Afet Gönüllüleri’nin arasına hoş geldiniz.

Hüseyin KARADAYI
Mahalle Afet Gönüllüleri
Acil Müdahale Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Lütfen sayfayı paylaşın.