HamroClass Preloader

Hakkımızda

1999 Gölcük depremi sonrası Kocaeli Valiliği – Kocaeli Büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanlığı ile İsviçre konsolosluğu (SDC) işbirliği ile 2000 yılında başlayan Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projesinin Türkiye afet sistemi içerisinde sürdürülebilir olması için 2008 ve 2009 yıllarında Maltepe ve Kocaeli’de gerçekleştirilen MAG çalıştaylarında karar alınarak 2010 yılı Eylül ayında MAGAMEDER (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği) kuruluşu gerçekleşmiştir. İlk MAG AME ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin  Eğitim Merkezi (İBİTEM)  tarafından ileri düzey arama kurtarma eğitimi verilerek oluşturulmuştur. Bu eğitim sonrası her yıl Eylül-Haziran ayları arasında eğitim dönemi açılarak yeni MAG AME gönüllülerinin ekiplere katılması sağlanmıştır.

2013-2014 yıllarında Beylikdüzü Kaymakamlığı, Beylikdüzü Belediyesi ve Mahalle Afet Gönüllüleri işbirliği sonucu İstanbul Kalkınma Ajansına verilen proje ile Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi Yerleşkesi oluşturulmuştur. Kurulan bu yerleşke MAG Projesinin uygulanması ve MAG AME ekiplerinin yetiştirilmesinde AKADEMİ görevi yapmaktadır. Türkiye’de birçok ilde oluşturulan MAG ve MAG AME ekiplerinin eğitim ve koordinasyonunu sağlayan Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (AEKOM) görevini yürütmektedir.

2021 yılı Mart ayı itibarı ile AFAD Kentsel arama kurtarma akreditasyonunu alarak Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içinde yerini almıştır.

MAG AME Ekiplerimiz Van Depremi, Kütahya Simav Depremi, İzmir Depremi, Kahramanmaraş Depremleri başta olmak üzere Muğla, Antalya orman yangınlarında, Düzce, Kastamonu, Kırklareli, İstanbul, Muğla sel afetlerinde ve birçok kayıp şahıs ile göçük olaylarında AFAD koordinasyonunda aktif olarak görev yapmıştır. 

İLKEMİZ ve GÖREVİMİZ

İLKEMİZ

Afetler ve afet öncesinde, meydana gelen olaylarda arama kurtarma çalışmalarına katılarak, hayat kurtarma ile birlikte, toplumda afet duyarlılığının gelişmesi için yürütülen MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ projesini görünür kılarak, toplumun afet yönetimine katılımını sağlamaktır.

GÖREVİMİZ

İl, İlçe, Mahalle düzeyinde toplum içerisinde afetler konusunda yerel kapasitelerin oluşturularak afet öncesi riskleri azaltma, afet anı ilk müdahale, afet sonrası iyileştirme süreçlerinde görev alabilecek MAG ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesidir.

Eğitim alan MAG ekiplerinin kendi mahallesinde bağlı bulunduğu ilçenin afet planlarının uygulanabilir olması için mahalle afet planlarını oluşturmak.

Bağlı bulunduğu il ve ilçe düzeyinde AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonlarına girecek olan ekiplerini oluşturarak eğitimlerinin ve akreditasyonlarının gerçekleştirilmesi.

MAG ve MAG AME ekiplerinin;

  • Ulusal ve uluslararası temsil edilmesinin sağlanması.
  • Kurumsal logo ve projelerinin haklarının korunması.
  • Kamu kurumları ile protokollerinin gerçekleştirilmesi,
  • Ekiplerin ekipman ve operasyon giderlerinin karşılanması için bağışçılar ile iletişime geçilmesi,
  • Projelerinin standartlarının oluşturulması ve yürütülmesi.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi kendi ilçesinde ya da yakın bölgesindeki deprem, sel, yangın, trafik kazası, tren kazası, toprak kayması, bina çöküntüsü gibi afet ve acil durumlara ilk müdahale kapasitesini arttırmak amacı ile kurulmuştur. İhbarı aldığı andan itibaren ekibi ile birlikte en hızlı şekilde olay yerine ulaşır başta çevre güvenliği olmak üzere bilgi toplama ilk müdahale gibi çalışmaları gerçekleştirir.

Profesyonel ekiplerle işbirliği içinde koordineli bir şekilde çalışır. Müdahale kapasitesini gerek ekipman gerekse eğitim ile sürekli en üst düzeyde tutar. Her ay düzenli olarak eğitimlerini gözden geçirir. Güncellemelerini yapar. Ekibindeki diğer arkadaşları ile düzenli olarak diyalog halinde olur. MAG Acil Müdahale Ekibi üyeleri kendi mahalleleri ile bağlantılarını kaybetmezler. Büyük çaplı afetlerde kendi mahallelerindeki MAG ekibinde görev alacaklarının bilinciyle mahallelerindeki MAG çalışmalarına düzenli olarak katılırlar. Mahallesi talep ettiğinde ekibi ve çalışmaları ile ilgili bilgileri paylaşırlar.

Lütfen sayfayı paylaşın.