ANKARA’DA MAG GÖNÜLLÜLERİ İLE SAHA EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Eğitimler Haberler

Ankara MAG Eğitimi 2-3 Mart 2024 tarihlerinde AFAD Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında teorik eğitimlerini tamamlayan gönüllüler için; ip bağlama teknikleri, makine teçhizat bilgisi ve kullanımı, ilk yardım, enkazda aramaya yönelik tekniklerin yer aldığı ve iki tam gün süren yoğun Saha Eğitimi yapıldı.

Afet öncesinde risk yönetiminin, afet anında doğru davranış ve afet sonrasında kriz yönetimi ile kurtarma çalışmalarının yapılmasında, bilinçli ve donanımlı MAG ekiplerinin oluşturulması için iki aşamalı eğitim düzenlenmektedir.

Lütfen sayfayı paylaşın.